Verkorte versie van de algemene voorwaarden van hurby®

1.     Wie is hurby®

2. Hoe werkt de hurby® app

3. Hurby® pakjes criteria

4. Hurby® is aansprakelijk als ..

  1. Als hurby® een pakje heeft opgehaald en gedurende het transport (ophalen, transport, overslag, afgifte) is er schade opgetreden, dan is hurby® aansprakelijk voor de directe schade, tot een maximaal bedrag van 150 euro per pakje. Hurby® is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade en de aansprakelijkheid van hurby® vervalt ook als (vooraf of achteraf) blijkt dat er niet is voldaan aan de door hurby® gehanteerde pakjes criteria (Artikel 3).
  2. Als hurby® een pakje heeft opgehaald en gedurende het transport (ophalen,transport, overslag, afgifte) is het pakje vermist waardoor deze niet bezorgd kan worden, dan is hurby® aansprakelijk voor de directe schade, tot een maximaal bedrag van 150 euro per pakje. Hurby® is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade en de aansprakelijkheid van hurby® vervalt ook als (vooraf of achteraf)blijkt dat er niet is voldaan aan de door hurby® gehanteerde pakjes criteria (Artikel 3).

5.     Hurby® is niet aansprakelijk als ..

  1. Als we te laat (of helemaal niet) een aangemeld pakje ophalen is hurby® niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die hier eventueel uit voortkomt. Hurby® zal altijd haar best doen om pakjes conform de afspraak op te halen, maar er kan altijd een situatie ontstaan waardoor dit toch niet is gelukt.
  2. Als we te laat (of helemaal niet)een door ons opgehaald pakje bezorgen is hurby® niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die hier eventueel uit voortkomt. Hurby® zal altijd haar best doen om pakjes conform de afspraak te bezorgen, maar er kan altijd een situatie ontstaan waardoor dit toch niet is gelukt.
  3. Als er overmacht is (bijvoorbeeld slecht weer of een technische of operationele complicatie) waardoor de service van hurby® niet goed (of helemaal niet) functioneert is hurby® niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade. hurby® zal altijd haar best doen om alles goed te laten functioneren, maar er kan altijd een situatie ontstaan waardoor dit toch niet is gelukt.
  4. Als hurby® eenpakje succesvol heeft bezorgd en dit pakje wordt vervolgens weer doorgegevenaan een andere vervoerder (bijvoorbeeld een ingeleverde retour bij PostNL) ofinstantie (bijvoorbeeld ingeleverde bibliotheek boeken) en er blijkt naderhandschade of vermissing te zijn opgetreden, dan is hurby®nietaansprakelijk voor directe of indirecte schade die hier eventueel uitvoortkomt.  
  5. Als er schade is opgetreden aan een pakje dat door hurby® is opgehaald, maar dat achteraf niet voldoende goed verpakt blijkt (logica en redelijkheid), dan is hurby® niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade.
  6. Als er iets misgaat met een pakje dat niet voldoet aan onze pakjes criteria (Artikel 3) is hurby® niet verantwoordelijk voor eventuele schade, vermissing of vernietiging van het pakje of de te verzenden items.

6.     In het geval van pakjes schade of vermissing

7.     Tot slot