Algemeen

Sparrow B.V., (handelsnaam ‘hurby®’), gevestigd te Haarlem met Kamer van Koophandel nummer 66477336, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor de contactgegevens bezoek onze website: http://www.hurby.app/contact

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hurby® verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hurby® verwerkt geen bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens. Hieronder Vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hurby® verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Hurby® neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van hurby®) tussen zit. Hurby® maakt uitsluitend gebruikt vancomputerprogramma's of -systemen afkomstig van gerenommeerde bedrijven.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hurby® bewaart je persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wachtwoorden die toegang geven tot de ‘winkel account’ worden versleuteld opgeslagen. Opnieuw toegang tot de ‘thuis account’ vindt plaats via verificatie om het mobiele telefoonnummer van de gebruiker.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Hurby® verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wijgebruiken

Hurby® gebruikt alleen technisch functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. De website maakt gebruik van een SSL certificaat, dit betekent dat jouw verbinding met de website van hurby® privé.  Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door hurby® en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, testuren. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@hurby.app. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Hurby® wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hurby® neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of visa support@hurby.app